Hoppa till sidans innehåll

Att delta i en Universiad


Vad krävs för att få delta i Universiaden?

Man ska vara svensk medborgare, 18-28 år (fylla minst 18 och max 28 det kalenderår Universiaden avgörs) och student.

Vad räknas som student?

Man ska bedriva eftergymnasiala studier (universitet, högskola, folkhögskola, ky-utbildningar och komvux är behörighetsgrundande). Man uppfyller även FISU:s studiekrav om man avlagt eftergymnasial examen senast kalenderåret innan Universiaden avgörs.

Får man plugga utomlands?

Ja, studier utomlands är också behörighetsgrundande.

Vad kostar det att delta?

Deltagaravgiften är olika beroende på arrangör, men maximalt 70 euro per person och dag, vilket täcker alla kostnader på plats (boende, mat, lokala transporter och deltagande i tävlingarna). Dessutom tillkommer 20 euro i ackrediteringsavgift samt de internationella resorna.

Hur går uttagningen till?

Det är Sveriges Akademiska Idrottsförbund som ansvarar för de svenska trupperna vid Universiader och Student-VM. Uttagningen sker dock i samarbete med respektive specialidrottsförbund.

Vad gör jag om mitt universitet inte vill skriva under FISU:s förtryckta studieintyg?

Vissa skolor har en policy att aldrig skriva under intyg som de inte själva utfärdat. Be dem i så fall att skriva ett eget intyg som visar att du studerar. Observera att det måste vara skrivet på engelska, ha skolans officiella stämpel och vara signerat av behörig person. Kontakta sedan SAIF:s kansli så kontrollerar vi att intyget är rätt utformat.

Får man ha reklam på tävlingsdräkterna?

Det är olika för olika idrotter. I det här fallet gäller respektive internationella idrottsförbunds bestämmelser.

Hur länge är Universiadbyn öppen?

Universiadbyn är öppen från och med fem dagar före första tävlingsdagen till och med två dagar efter avslutningsceremonin.

När bör man anlända?

Lagidrotter måste vara på plats minst två dagar innan turneringen börjar, annars riskerar de att diskvalificeras. För övriga idrottare räcker det att komma dagen innan (och i vissa fall samma dag - så länge man hinner ackrediteras och någon annan närvarat vid det tekniska mötet då deltagandet slutligen bekräftas). Domare ska vara på plats två dagar före tävlingarna börjar.

När är sista anmälningsdagen?

Lagidrotter ska anmälas senast fem månader före Universiaden och denna anmälan är bindande. För individuella idrotter gäller: Sex månader i förväg ska en allmän anmälan av den svenska truppen göras och tre månader innan ska en kvantitativ anmälan göras. Den definitiva anmälan för individuella idrotter ska dock göras senast en månad före Universiaden. Domare ska anmälas senast tre månader före Universiaden.

Vad händer om man skadar sig på Universiaden?

Det finns läkare på plats som tar hand om skador. Detta, liksom akut sjukvård, är gratis för deltagarna. Deltagarna omfattas emellertid inte av några försäkringar, så se över ditt eget försäkringsskydd.

Vad gör man om man t.ex. har astma och behöver dopingklassade läkemedel?

Om du av medicinska skäl tar något dopingklassat läkemedel måste du ansöka om dispens (TUE) hos ditt internationella specialidrottsförbund. Vanligtvis ska en sådan ansökan skickas senast 21 dagar före evenemanget, men kolla för säkerhets skull i god tid upp vad som gäller för din idrott. Skicka kopia på beviljad dispens till SAIF och ta även med en kopia själv, som du ska vara beredd att visa upp vid eventuella dopingtester.

Uppdaterad: 23 MAR 2017 16:23

Följ oss!  

Facebook


Instagram

Twitter
YouTube_logo
 flickr_logo_46469750

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link

Samarbeten