Hoppa till sidans innehåll
Foto: IKSU

Debatt: Låt oss ta gemensam action för studenters hälsa!

18 OKT 2018 14:21
Nästan varannan student uppger besvär av ängslan, oro eller ångest. Detta gör högskolor och universitet till en viktig arena för insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa hos unga vuxna. Det skriver Folkhälsomyndigheten.
  • Skapad: 18 OKT 2018 14:21

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att studenter söker sig till en studenthälsomottagning. Varannan student, främst kvinnor, uppger att de har besvär med någon form av psykisk ohälsa, så som stress, ängslan, oro eller ångest. Hos jämnåriga yrkesverksamma är motsvarande siffra var tredje person. Andra undersökningar har visat att psykisk ohälsa på lång sikt kan leda till sämre studieresultat, sämre yrkesberedskap, mindre engagemang och minskad professionalitet i yrket. Samtidigt visar forskning att fysisk aktivitet är en effektiv metod för att förebygga ohälsa och främja hälsa och kognitiva förmågor. 

Det bedrivs idag en fantastisk tränings- och friskvårdsverksamhet vid landets lärosäten med totalt 80 000 medlemmar, och alla dessa anläggningar och föreningar arbetar aktivt för att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa genom fysisk aktivitet. Verksamheten erbjuder både träning i gym, gruppträning, bollsport, friluftsaktiviteter och mycket mer. Att möta individen och erbjuda fysisk aktivitet på olika nivåer, med olika intensitet och olika inriktningar ser vi som en självklarhet. Alla verksamheter har därför nybörjarnivåer och erbjuder introduktion på varierande sätt. Vi vet att studentidrotten är en viktig aktör för att åter- eller nyrekrytera de som en gång slutat eller aldrig ens börjat idrotta. Den fungerar också som en dörr in i en gemenskap och ett socialt sammanhang för den som flyttat till en ny stad - eller till och med ett nytt land – för att studera. Träning kopplas ofta ihop med sportsliga resultat och tävling vilket kan avskräcka många, men inom studentidrotten ligger hälsan, rörelseglädjen och gemenskapen i fokus.  

Vi är skrämda över den utveckling vi ser kring psykisk ohälsa hos unga studenter, även om Folkhälsomyndighetens rapport mer bekräftar den uppfattning som vi redan hade. Vi ser att vi kan och vill vara en del av lösningen på denna utmaning.  

Därför föreslår vi att:  

  1. Landets lärosäten gemensamt tar fram en nationell handlingsplan för att främja studenters hälsa, där fysisk aktivitet är en självklar del i arbetet,  
  2. Landets lärosäten tar sitt ansvar för studenternas hälsa och studieresultat genom att tillsammans med den lokala studentidrotten bedriva ett hälsofrämjande arbete, där mätbara mål så som studieresultat och prestationsgrad, men även värdet av minskad psykisk ohälsa är i fokus,  
  3. Förutsättningar skapas för Studenthälsan på de olika lärosätena att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, till exempel genom ökade resurser.  

Det finns många bekräftade studier som visar att fysisk aktivitet är mycket effektivt för att förebygga och behandla stress, oro, nedstämdhet och depression. Glädjen och gemenskapen som uppstår och effekten som träning ger på till exempel sömn är också bidragande orsaker till de många positiva effekter vi får om vi rör på oss. Forskning visar dessutom att flertalet kognitiva förmågor så som minne, koncentration och kreativitet förbättras av att vara fysiskt aktiv. Effekterna kommer oftast direkt och kan kvarstå upp till flera dygn efter träningspasset. Varför är det då så många som av olika skäl avstår träning under studietiden när den samlade kunskapen säger att det höjer studieprestationen och förbättrar hälsan?  

Vi vill fortsätta vårt viktiga arbete och välkomnar fler i det arbetet. Frågan om den psykiska ohälsan hos landets studenter behöver tas på allvar och action tas nu.  

Vi kommer därför att bjuda in ledningen på lärosätena till samtal under hösten om hur vi tillsammans kan minska den psykiska ohälsan bland studenter. Vi utgår från att vi alla vill samma sak – att studenterna ska lära sig mer och må bättre. Låt oss göra det tillsammans!  

 

Cecilia Olsson, generalsekreterare på Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

Jonas Abrahamsson, verksamhetschef på Stil i Luleå 

Margareta Eriksson Lif, vd på IKSU i Umeå 

Simon Andersson, verksamhetschef på Campus 1477 i Uppsala 

Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen i Linköping 

Maria Ljungqvist, vd Fysiken i Göteborg 

Rickard Benediktsson, vd på Gerdahallen i Lund 

 

Länktips för vidare läsning: 

Studenter som rör sig mår bättre och presterar bättre - sammanfattning på svenska

Studenter som rör sig mår bättre och presterar bättre - brittisk studie

Folkhälsomyndighetens publikation om psykisk ohälsa bland studenter - publicerad 6 september 2018

Skribent: Josefin Trogen
Epost: Adressen Gömd

Följ oss!  

Facebook


Instagram

Twitter
YouTube_logo
 flickr_logo_46469750

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link

Samarbeten