Hoppa till sidans innehåll

Boktips om att få fysiskt inaktiva studenter att bli mer fysiskt aktiva

12 MAR 2019 09:32
Motiverande samtal, MI, är en känd metod för att skapa livsstilsförändringar på individnivå. Nu finns en ny bok, Motiverande samtal med grupper, som berör detta ämne. Ta del av Erwin Apitzsch, led. i förbundets valberedning, recension om boken nedan.
  • Skapad: 12 MAR 2019 09:32

MI har använts med positiva resultat av flera studentidrottsföreningar för att få fysiskt inaktiva studenter att bli mer fysiskt aktiva. Nu finns det en helt ny bok om Motiverande samtal med grupper som kan vara intressant att ta del av. Ta del av Erwin Apitzsch, ledamot i förbundets valberedning och psykolog, recension av boken nedan.

Bokens innehåll

Boken Motiverande samtal med grupper grundar sig på författarnas uppfattning om att det finns ett intresse för att tillämpa metoden motiverande samtal (MI) även i grupper. Den senaste definitionen av MI (2013) lyder: ”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring”. Målet är att underlätta gruppdeltagarnas egna idéer och deras egna skäl, behov eller önskningar om förändring i stället för att föreläsa. Gruppledaren ska lyssna mer än att prata.

Syftet med boken är att den ska utgöra ett värdefullt stöd vid planering och genomförande av förändringsarbete i grupper. Boken består av nio kapitel, av vilka sju ägnas åt olika aspekter på motiverande samtal och två åt manualens upplägg. Dessutom finns en fullständig digital version att tillgå med följande innehåll:

  • Manualens 20 sessioner samt sessionerna Gruppstart och Gruppavslut
  • Arbetsblad för gruppdeltagare
  • Arbetsblad för gruppledare

Motiverande samtal kan användas dels för att bli av med icke-önskvärda beteenden till exempel alkohol- eller drogberoende, dels för att tillägna sig önskvärda beteende till exempel att bli fysiskt aktiv. Bokens innehåll domineras av förändring av icke-önskvärda beteenden, vilket sannolikt är en spegling av verkligheten.

Fördelarna med MI i grupper är många. Citat från boken: ”MI kan till och med fungera bättre i grupp än individuellt då man kan använda gruppen för att stärka upp det man försöker uppnå. Att höra andras förändringsprat i gruppen kan ibland vara mer effektivt än att bara sitta med en enskild samtalsledare”.  Ytterligare en fördel med grupper är att deltagarna är mer benägna att ta emot varandras erfarenheter och inspireras av varandra än av en gruppledare. Författarna påpekar att det ännu inte finns evidens för att MI har effekt när det gäller grupper på grund av avsaknad av randomiserade kontrollerade studier, men hävdar att det finns lovande resultat som visar att MI förstärker behandlingsresultat av annan intervention.

Förtjänster och brister

Motiverande samtal med grupper är skriven i en ödmjuk anda och förmedlar en känsla av att genuint dela med sig av metoder, erfarenheter och konkreta tillvägagångssätt. Den positiva tonen förstärks ytterligare av att läsaren erbjuds full frihet att använda materialet på ett sätt som passar en själv och att en av författarna lämnar ut sin mejladress om man vill ha en fullständig referenslista beträffande kombinationen av KBT-behandling och MI.

Beskrivningen av gruppledarens roll och metoderna är överskådlig och mycket detaljerad och kryddas med belysande konkreta exempel. Den digitala versionen är ett utmärkt komplement och mycket överskådlig.

Bokens förtjänster är stora, men några brister bör uppmärksammas. Antalet sidor i boken hade kunnat komprimeras genom att undvika upprepningar. Sålunda är tabellerna 8.1 och 9.1 identiska och formuleringar med hänvisningen ”Som beskrivits tidigare…” hade kunnat undvikas.

En referens hade varit önskvärd i meningen ”Det finns forskningsstöd för att…” (s 32). Språkligt finns en hel del redaktionella anmärkningar. Några exempel: Vi har en också en tendens (s 55). Felaktig avstavning – deltag-are (s 67, 71, 107). ”…att välja ut vilka kort…” (s 69). ”Ett handlingsinriktad förändringsuttalande…” (s 76).

Slutsats

Boken Motiverande samtal med grupper är sammanfattningsvis en oerhörd inspirationskälla och en utmärkt utgångspunkt för gruppledare inom studentidrotten och kan med fördel användas för grupper med fysiskt inaktiva studenter som vill bli regelbundna motionärer.

/Erwin Apitzsch

Skribent: Emmie Sandberg
Epost: Adressen Gömd

Följ oss!  

Facebook


Instagram

Twitter
YouTube_logo
 flickr_logo_46469750

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link

Samarbeten